နှိုးစက်ဟောင်း

အသက် ၈၀ ကျော် ဝါဂျီးလင်မယားနှစ်ယောက်စွာ ကကောင်း သတိ မိတတ်လာကတ်ရေအတွက်နန့် ဆရာဝန်နန့် လားတွိကတ်ပါရေ။ ဆရာဝန်က အသ...